24 maja 2024

Pisanie prac – porady związane z wyborem promotora

Wybór promotora – trudna decyzja

Pierwszą decyzją, przed którą staje każdy student lub studentka jest decyzja o wyborze promotorka/promotorki. Warto przemyśleć tę kwestię, gdyż będzie to bardzo ważna osoba przez cały proces pisania pracy dyplomowej. W tym celu warto poradzić się starszych roczników, którzy mają to już za sobą. Warto też pamiętać o tym, żeby dopasować promotora do tematu swojej pracy (a nie odwrotnie).

Wybór promotora jest zadaniem ważnym i może przysporzyć pewnych trudności. Dlatego poniżej zaprezentowano pewne konkretne wskazówki, które mogą to zajęcie ułatwić.

Przede wszystkim warto dopasować promotora do swoich zainteresowań. Pisanie o rzeczach, które się lubi i rozumie jest łatwiejsze i ciekawsze, niż narzucony odgórnie temat. Promotor powinien być dopasowany do tematu pracy, a nie odwrotnie. Bardzo ważne jest też zbadanie opinii o promotorze oraz sprawdzenie jego grafiku.

Wybór promotora – opinie innych studentów

W trakcie decyzji o wyborze promotora warto poradzić się innych osób, szczególnie starszych roczników, które mają pisanie pracy licencjackiej lub inżynierskiej za sobą. Studenci zwykle są doskonałymi źródłami opinii na ten temat. Wskażą na zalety oraz wady danego promotora lub promotorki. Ponadto z pewnością podzielą się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi pracy z daną osobą albo z całym procesem pisania pracy i obrony na danej uczelni. Dobrym rozwiązaniem może być przygotowanie listy pytań do starszych kolegów, gdzie znajdą się takie kwestie, jak np.: jak często dany promotor odpisuje na maile? Czy organizuje spotkania indywidualne? Czy pomaga w procesie przeprowadzania badań? Czy jest bardzo wymagający? Czy często odwołuje seminaria? Czy wszyscy studenci się u niego bronią? Oczywiście takie kwestie są indywidualne i zależą od specyfiki danej pracy. Niemniej jednak warto dopasować promotora pod swój sposób pracy.

Warto zainteresować się również tym, ile obowiązków ma dany promotor lub promotorka. Czy wykłada na innych uczelniach? Ile grup seminaryjnych prowadzi? Czy jest w trakcie habilitacji? Czy pracuje na pełen etat? W przypadku, gdy dany wykładowca ma bardzo dużo obowiązków może mieć problem z terminowością albo też wykonywać swoje obowiązki niedokładnie. Oczywiście nie musi to być regułą (dlatego warto zapytać o opinie starszych kolegów), ale warto mieć to na uwadze.

Leniwy promotor

Czujność niewątpliwie powinien wzbudzić promotor, który często odwołuje spotkania i nie oddaje przesłanych mu prac w umówionym terminie. Taka osoba podchodzi niefrasobliwie do swoich obowiązków, więc może się zdarzyć, że z tego powodu, mimo największych nakładów naszej własnej pracy i dobrych chęci, nie będziemy w stanie obronić się przy kimś takim w pierwszym terminie, gdyż po prostu będzie celowo przeciągać obronę wszystkich studentów na jeden termin końcowy wspólny dla sesji właściwej i poprawkowej. W skrajnych przypadkach, może zdarzyć się, że ktoś, kto tak się zachowuje w ogóle nie będzie chciał brać udziału w obronie swojej grupy studentów, a wykorzysta pierwszą nadarzającą się okazję, aby seminarzystów oddać koledze lub koleżance. Wbrew pozorom takie sytuacje nie stanowią rzadkości i lepiej im zapobiegać sprawdzając opinie o promotorze, niż stanąć w obliczu nie możliwości obronienia się w terminie z powodu niewywiązywania się przez promotora ze swoich obowiązków.

Jeśli już znajdziemy się w takiej sytuacji, pamiętajmy, że promotor pobiera wynagrodzenie za każdego studenta, którym się opiekuje w procesie pisania pracy dyplomowej, nie wstydźmy się zatem egzekwować swoich praw.

Nadgorliwy promotor

Trzeba też wspomnieć o tym, że nadgorliwy promotor również nie musi być najlepszą opcją. Zdarzają się prowadzący, którzy czepiają się każdej kropki, przecinka i wielokrotnie proszą o ulepszenie danego fragmentu tekstu. Praca z takim promotorem może przeciągać się na wiele tygodni i w efekcie doprowadzić do problemu z ukończeniem pracy na czas. Ktoś taki może okazać się gorszy niż leniwy promotor, który nie przykłada się do swoich obowiązków i ma niewielki wkład w pracę dyplomową, nie zauważa w niej błędów, nie odpowiada na wiadomości, unika spotkań, nie przekazuje informacji i w efekcie może powodować opóźnienia.

Nadgorliwość może być też przejawem chęci niedopuszczania studenta lub grupy studentów do obrony, z takich samych przyczyn, jak robią to leniwi promotorzy, którzy nie chcą organizować obron w terminach standardowych i poprawkowych. Celowo zatem wyszukują w pracy nieistniejące problemy, tylko po to, aby nie dopuścić ich do obrony. Bywają też sytuacje ekstremalne, kiedy taki nadgorliwy promotor, nie mogąc już przyczepić się absolutnie do niczego w pracy, blokuje ją poprzez system antyplagiatowy, nie dopuszczając do obrony, mimo iż Jednolity System Antyplagiatowy wyraźnie wskazuje na współczynniki podobieństwa jako niskie. Jest on jednak osobą decyzyjną i bardzo ciężko jest walczyć z tego typu patologią pracy promotorskiej. Najrozsądniejszą opcją w takiej sytuacji jest zmiana promotora.

Dobry kontakt z promotorem

Wspomniano już o tym kilkukrotnie w powyższym tekście, ale warto to powtórzyć: ważne jest również to, aby przyszły promotor lub promotorka odpisywali regularnie na wiadomości, ponieważ w procesie pisania pracy, łatwa i sprawna możliwość kontaktu będzie bardzo ważna. Dobrze, jeśli taka osoba odsyła poprawione fragmenty pracy w ciągu kilku dni, a nie tygodni. Regularność w odpisywaniu na wiadomości nie powoduje przestojów. Należy tutaj również wskazać, że niektórzy wykładowcy mogą mieć inne metody pracy i na przykład umawiać się ze studentami na indywidualne spotkania, na których będą wspólnie omawiać dane fragmenty prac dyplomowych. Warto dowiedzieć się wcześniej, jak wygląda to w przypadku poszczególnych promotorów i zastanowić się nad tym, która opcja jest najwygodniejszym rozwiązaniem.

Promotor z poprzednich studiów

Niekiedy dobrą drogą jest decyzja o wyborze prowadzącego lub prowadzącej, którego się już zna, na przykład z wcześniejszych lat. Może warto zastanowić się nad tym, aby pracę magisterską pisać u promotora z wcześniejszego poziomu edukacji, np. licencjatu, jeśli ten się sprawdził? Niekiedy studenci decydują się na pisanie pracy magisterskiej, która stanowi kontynuację licencjatu, więc decyzja o wyborze tego samego promotora może stanowić bardzo duże ułatwienie. Ponadto zdarza się, że w czasie studiów z jakimś wykładowcą nawiązuje się wyjątkowo dobry kontakt. Nawet, gdy regularnie nie prowadzi on seminariów może warto spytać go, czy dla jednego studenta mógłby zrobić wyjątek i zostać opiekunem pracy dyplomowej. Warto też wspomnieć tutaj o tym, że zwykle promotorzy powinni posiadać tytuł przynajmniej doktora, więc rzadko kiedy uczelnia wyraża zgodę na to, aby promotorem był wykładowca będący dopiero w trakcie zdobywania tego wykształcenia. Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły.

Co zrobić, kiedy wybrało się już złego promotora?

Nietrafny wybór promotora to spory problem dla studenta. Co więcej, wybrnięcie w takiej sytuacji bywa bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Jeśli współpraca układa się ekstremalnie źle, warto pomyśleć o zmianie promotora na kogoś bardziej profesjonalnego. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

W takich sytuacjach warto znaleźć sobie pomoc w pisaniu prac, która niejako zastąpi nieprofesjonalnego promotora. Tego typu usługi świadczy między inni serwis Cyber-promotor.pl. W ramach konsultacji metodycznych można uzyskać tam odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania związane z pisaniem pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej, jak również zamówić wzorzec pracy na wskazany temat. Serwis zapewnia też bogatą paletę poradników i webinaria, które będą stanowiły niewątpliwą pomoc w samodzielnym pisaniu prac. Te ostatnie usługi są nieodpłatne, warto zatem zawczasu z nich skorzystać, zanim przez nieprofesjonalnego czy nie wywiązującego się ze swoich obowiązków promotora nie zdążymy napisać pracy na czas.