26 września 2023

Redakcja

Muliny 2 min read
Źródło: https://mimotek.pl/ Czym jest i jakie są właściwości muliny? Muliny można zamiennie nazywać nićmi do haftu. Mają one postać cienkich pasemek złożonych z kilku nitek. Zwykle...